KvindeLIG

af WunderVerk

KvindeLIG

by WunderVerk

23.01.2020 20:00

30.01.2020 19:30

København: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: Store Sal (Bora Bora)

Sprog: Dansk

Varighed: 60 min.

Voksenforestilling

Gruppen WunderVerks KvindeLIG er en heftig dukkeforestilling for voksne, hvor kvindekroppe og -liv frisættes fra konventionelle kønsstereotyper. En trylleforestilling om kvindeliv og forvandling i et alternativt og tvetydigt blik på kvindekroppen. De tre performere kan tage hele dukker, masker eller lemmer af papmache, nylon og bamsevat på eller af. De giver dermed liv til en voldsom og intens kvindelighed.

Gruppen WunderVerk, ledet af koreograf, danser, dukkespiller- og mager, Anette Asp Christensen, har tidligere produceret Gashjertet, GenFærd og Udsigter fra min Bedstemors Køkken, som blev Reumert nomineret i 2017. WunderVerk arbejder gerne på tværs af kulturelle og sociale forskelle for at udforske og tænke over samfundet.

  • "Det er sjovt at kunne lege med klichéerne og trylle forskellige kvindetyper frem. Det er jo i virkeligheden det, vi kvinder gør, når vi tager makeup på eller klæder os på eller lader os skære i. Vi skaber en illusion om noget andet end det, vi er, når vi vågner om morgenen. Men hvornår er det en leg på vores egne præmisser, og hvornår er det noget, vi føler, vi bliver nødt til at gøre for at blive accepteret?"

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Værket er produceret af WunderVerk.
Idé og iscenesættelse: Anette Asp Christensen
Performere: Ingrid Tranum Velasquez, Stine Q. Pagh, Anette Asp Christensen
Koreografi, scenografi og dukker: Anette Asp Christensen i samarbejde med de medvirkende
Komponist: Rune Søchting
Lysdesign: Mikkel Magnus Olsen
Foto: Henning Sjøstrøm

wunderverk.dk

23.01.2020 20:00

30.01.2020 19:30

Copenhagen: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: Store Sal (Bora Bora)

Language: Danish

Duration: 60 min.

Adults only


The performance group WunderVerk’s KvindeLIG is a powerful puppet performance for adults, where women’s bodies and lives are released from conventional gender stereotypes. A magic performance about women’s lives and transformation in an alternatively ambiguous look at the woman’s body. The three performers can don entire whole dolls, masks or limbs made of papier-maché, nylon and teddy bear cotton, thus giving life to a violent and intense femininity.

The group WunderVerk, led by choreographer, dancer, puppeteer and puppet maker, Anette Asp Christensen, has previously produced Gashjertet, GenFærd and Udsigter fra min Bedstemors Køkken, which was nominated for a Reumert in 2017. WunderVerk works across cultural and social differences to explore and think about society.

  • "It's fun to be able to play with the clichés and conjure up different types of women. After all, that is really what we women do when we wear makeup or dress up or let people cut into our bodies. We create the illusion of being something else than what we are when we wake up in the morning. But when is it a game that we play on our own terms, and when is it something we feel that we have to do in order to be accepted?"

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is produced by WunderVerk.
Concept and staging: Anette Asp Christensen
Performers: Ingrid Tranum Velasquez, Stine Q. Pagh, Anette Asp Christensen
Choreography, scenography and puppets: Anette Asp Christensen in collaboration with the cast
Composer/musicians: Rune Søchting
Lighting: Mikkel Magnus Olsen
Photo: Henning Sjøstrøm

wunderverk.dk