Mermaid of the Hypersea

af Snorre Hansen

Mermaid of the Hypersea

by Snorre Hansen

13.03.2019 17:0020:00

Varighed: 45 min.

Hvad vil det sige at være en krop af vand? Mermaid of the Hypersea er en forvandlingspraksis – at blive til en havfrue af hyperhavet. Værket undersøger havfruen som en antropomorfisering af vande, som en diva og et queerikon. Via sirenesang, dans og ritualer med kropsvæsker, te, postevand, frugtfarve, pebermynteolie, vandbeholdere, planter og mennesker skabes en danseperformance, der adresserer køn, identitet, (de)konstruktion, kærlighed og afmagt. Mermaid of the Hypersea er en hyldest til det flydende, det feminine, emotionelle og det lækkende. Snorre Hansen er danser og koreograf, og som en del af DANSEatelier arbejder han med kollektive strukturer omkring dans, i dans og med dans.

  • "Jeg arbejder med transformation, bevægelse og skiftende relationer, med dans som en mere-end-menneskelig praksis, der åbner op for nye måder at eksistere på. Jeg arbejder med kollektivet og på at give slip på, hvad der er forventet i en heteroseksuel verdensorden. Jeg arbejder på at nedbryde idéer om individualisme og samarbejder med en indre verden af mikrober og en ydre verden af planeter, med mine venner, planterne omkring mig og vandet, luften, ilden og jorden – med følelserne, de intuitive, og det, der ikke kan forklares med ord i store knuder af forbundethed."

    – Snorre Hansen

Koncept og performance: Snorre Hansen
Koreografi: Snorre Hansen i samarbejde med Peter Scherrebeck Hansen og David Kummer.
Koreografisk assistent: Kai Merke
Designer: Oline Marie Andersen
Fotos: Fabian Nyman
Instagram

13.03.2019 17:0020:00

Duration: 45 min.

What does it mean being a body made of water? Mermaid of the Hypersea is a transformational practice – to become a mermaid of the hypersea. The work investigates the mermaid as an anthropomorphisation of waters, as a diva and a queer-icon. Via siren song, dance, rituals with body fluids, tea, tap water, fruit colour, peppermint oil, water containers, plants and humans, a dance performance is created, one that addresses gender, identity, (de)construction, love and powerlessness. Mermaid of the Hypersea is a celebration of the liquid, the feminine, emotional and the leaking. Snorre Hansen is a dancer and choreographer and, as a part of DANSEatelier, he works with collective structures about dance, in dance and with dance.

  • "I work with transformation, movements and shifting relations, with dance as a more than human practice, that opens up for new ways to exist. I work with the collective and the let go of what is expected in a heterosexual world order. I work with deconstructing ideas about individualism and work together with an inner world of microbes and an outer world of planets, with my friends, the plants around me and the water, air, fire and earth – with my feelings, the intuitive ones, and that which can’t be explained with words in big knots of connectivity."

    – Snorre Hansen

Concept og performance: Snorre Hansen
Choreography: Snorre Hansen in collaboration with Peter Scherrebeck Hansen and David Kummer.
Assistant Choreographer: Kai Merke
Design: Oline Marie Andersen
Photos: Fabian Nyman
Instagram