Metamorphosen

af Sew Flunk Fury Wit

Metamorphosen

by Sew Flunk Fury Wit

03.11.2022 20:00

04.11.2022 18:00

København: Husets Teater

Sprog: Engelsk

Varighed: 65 min.

Voksenforestilling

I denne danmarkspremiere på det musikdramatiske værk Metamorphosen er gruppen Sew Flunk Fury Wit, under ledelse af Svend E. Kristensen, tilbage på Det Frie Felts Festival.

Titlen er hentet fra Richard Strauss’ værk af samme titel, der blev komponeret i de sidste måneder af 2. verdenskrig. Forbindelsen til Strauss’ værk ses i den tematiske og musikalske kobling med det forgangne århundredes rædsler. I denne moderne Metamorphosen befinder vi os i en dystopisk nutid, dybt påvirket af den nærværende klimakrise, spændt ud i et musikalsk univers med referencer til 1. og 2. verdenskrig. I værket kan man opleve nykomponeret musik, en sopran, en musiker og en dukke i menneskestørrelse. Desuden indgår der et ganske særligt elektronisk instrument, ondes martenot, udviklet af franskmanden Maurice Martenot i 1928. Instrumentet, der er det eneste af sin slags herhjemme, er hentet til landet særligt til forestillingen. 

Svend E. Kristensen er performer, dukkemager og -fører samt kunstnerisk leder. Han er en pioner inden for objektbaseret scenekunst i Danmark og er stifter samt kunstnerisk leder af grupperne Sew Funk Flury Wit og Mediet & Masken. Han har som performer arbejdet for følgende grupper: Kristján Ingimarsson, Livingstones Kabinet og Von Heiduck.

Peter Kohlmetz Møller er uddannet pianist og komponist på Det Fynske Musikkonservatorium og Hochshule Für Musik und Theater i Hamburg.

Regina Unnur Olafsdottir er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Sopran: Regina Unnur Olafsdottir

Komponist og live ondes martenot: Peter Kohlmetz Møller

Koncept, dukkemager, dukkefører og performer: Svend E. Kristensen

Tekst og dramaturgi: Neill Cardinal Furio

Iscenesættelse: Sew Flunk Fury Wit

Lysdesign og teknik: Jens Damsager Hansen

Kostumedesign: Åsa Gjerstad

Scenografiske elementer: Kristian Knudsen

Lyddesign: Rasmus Bunton

Lyddesign og teknik: Andreas Hald Oxenvad

Foto: Jens Damsager Hansen

Værket er støttet af Louis-Hansen Fonden, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfond, Dansk Skuespillerforbund, Augustinus Fonden og A.P. Møller Fonden.

www.sewflunkfurywit.dk

03.11.2022 20:00

04.11.2022 18:00

Copenhagen: Husets Teater

Language: English

Duration: 65 min.

Adult performance

In this Danish premiere of the musical drama Metamorphosen, the group Sew Flunk Fury Wit, led by Svend E. Kristensen, returns to the Selected Works.

The title is taken from Richard Strauss’s work of the same name, which was composed in the final months of World War II. The link with Strauss’s work may be seen in the thematic and musical link with the horrors of the past century. In this modern Metamorphosen, we find ourselves in a dystopian present, deeply affected by the current climate crisis, and set in a musical universe with references to World War I and II. The work features newly-composed music, a soprano, a musician and a human-sized puppet. Also included is a very special electronic instrument, the ondes Martenot, invented in 1928 by the Frenchman Maurice Martenot. The instrument, the only one of its kind in the country, has been brought to Denmark especially for the performance. 

Svend E. Kristensen is a performer, puppet maker and puppeteer, and artistic director. He is a pioneer of object-based performing arts in Denmark and is the founder and artistic director of the groups Sew Funk Flury Wit and Mediet & Masken. As a performer, he has worked for the following groups: Kristjan Ingimarsson, Livingstones Kabinet and Von Heiduck.

Peter Kohlmetz Møller is a trained pianist and composer at the Carl Nielsen Academy of Music and the Hochshule Für Music und Theater in Hamburg.

Regina Unnur Olafsdottir is a graduate of the Royal Danish Academy of Music.

Soprano: Regina Unnur Olafsdottir

Composer and live ondes Martenot: Peter Kohlmetz Møller

Concept, puppet maker, puppeteer and performer: Svend E. Kristensen

Text and dramaturgy: Neill Cardinal Furio

Director: Sew Flunk Fury Wit

Lighting design and technical control: Jens Damsager Hansen

Costume design: Åsa Gjerstad

Scenographic elements: Kristian Knudsen

Sound design: Rasmus Bunton

Sound design and technical control: Andreas Hald Oxenvad

Photo: Jens Damsager Hansen

The work is supported by the Louis-Hansen Foundation, the William Demant Foundation, the Knud Højgaard Foundation, the Danish Arts Foundation, the Danish Actors Association, the Augustinus Foundation and the A.P. Møller Foundation.

www.sewflunkfurywit.dk