HOME

af Naja Lee Jensen


HOME

by Naja Lee Jensen


12.03.2019 17:0017:3018:0018:3019:0019:3021:0021:30

13.03.2019 18:0018:3019:0019:3021:0021:30

Varighed: 30 min.

Performancen giver adgang til 1 publikum ad gangen.

Hvad betyder det, når et øjeblik på jorden bliver vores hjem? Det performative auditive værk HOME lader os mærke os selv i det, vi ikke kan se, og høre det, vi ved er der. Vores sanser skærpes, så øjeblikkeligheden bliver vores stedsfornemmelse. Igennem en linse af forbipasserende øjeblikke undersøger HOME, hvad hjemlighed og hjemløshed består af. HOME er et lydbillede komponeret af det, som er i og omkring os. Det er en auditiv registrering, der gennem brugen af stedsspecificitet skaber en unik lydelig og rummelig oplevelse af det sted, vi kalder hjem. I KoncertKirken i hjertet af Nørrebro forbinder lyden os, og vi inviteres til en refleksion over, hvad det vil sige at være til stede på planeten, hvor vi bor. Værket er for én person ad gangen. HOME er skabt af Naja Lee Jensen, som arbejder tværdisciplinært inden for særligt scene- og billedkunsten. Hun arbejder med forholdet mellem perception, krop og rum.

  • "At være menneske på planeten jorden er ikke en selvfølge. At have ressourcer til at reflektere over at være menneske på planeten jorden er ikke en selvfølge."

    – Naja Lee Jensen

Kunstner: Naja Lee Jensen
Lydtekniker: Andreas Hald Oxenvad
Organist: Liv Kristin Holmberg
Foto: Naja Lee Jensen
Website

12.03.2019 17:0017:3018:0018:3019:0019:3021:0021:30

13.03.2019 18:0018:3019:0019:3021:0021:30

Duration: 30 min.

Only 1 person at a time will be able to experience the performance.

What does it mean when a moment here on Earth becomes our home? The performative, auditory work HOME lets us feel ourselves in what we cannot see and hear what we know is there. Our senses heighten so that the moment becomes our sense of place. Through a lens of passing moments, HOME investigates what homeliness and homelessness consist of. HOME is an auditory image composed of that which is in and around us. It is an auditory registration that, through the use of site specificity, creates a unique audible and spatial experience of the place we call home. In the Koncertkirken at the heart of Nørrebro, the sound connects us and we are invited into a reflection about what it means to be present on the planet, where we live. The work is meant for one person at a time. HOME is created by Naja Lee Jensen, who works interdisciplinary, in particular within stage and visual arts. She works with the relationship between perception, body and space.

  • "To be human on the planet is not a given. To have the resources that allows us to reflect about being a human on planet Earth is not a given."

    – Naja Lee Jensen

Artist: Naja Lee Jensen
Sound: Andreas Hald Oxenvad
Organist: Liv Kristin Holmberg
Photo: Naja Lee Jensen
Website