Whisper Fold Brush

af My Lambertsen & Sofie Birch

Whisper Fold Brush

by My Lambertsen & Sofie Birch

21.01.2020 18:0020:00

København: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Sprog: Non-verbal

Varighed: 45 min.

Voksenforestilling

Whisper Fold Brush er en sanselig interdisciplinær performance, som gennem lyd og visuals undersøger internetfænomenet ASMR. På YouTube kan du finde ASMR-videoer, lavet specifikt til at trigge dig til at slappe af og falde i søvn. Disse videoers taktile virkemidler udvider og løfter billedkunster My Lambertsen og lydkunstner Sofie Birch i deres æstetiske performance. Via et sensorisk grafisk partitur med kilende, afslappende, hviskende og smågysende lyde samt billedmateriale foldes værket ud for publikum, som er iført trådløse hovedtelefoner, så de frit kan bevæge sig rundt i rummet.

Whisper Fold Brush er et samarbejde mellem lyddesigner Sofie Birch og billedkunster My Lambertsen. Performancen er co-produceret med scenekunstplatformen Testbed.

  • "For at kunne opleve kunst, må vi ofte filtrere det, vi ser eller hører, igennem det, vi ved; vi betragter kunstværket ud fra dets betydning på et cerebralt niveau, og vi placerer os selv i roller som subjekter, der tænker på et kunstværk. Dette projekt sætter sanserne i forreste række – en sansning gennem kunsten."

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Partiturillustrationer: Peter Følsgaard
Iscenesætter: Sofie Birch & SLØR Visual Performance/My Lambertsen
Performere: Sofie Birch & SLØR Visual Performance/My Lambertsen Komponist/musikere: Sofie Birch
Kostumer: Victoria Ladefoged (Sort Slips Hvidt Slips)
Video/lysdesign: SLØR Visual Performance/My Lambertsen
Foto: Cosmin Cirstea

birchis.com
mylambertsen.com

21.01.2020 18:0020:00

Copenhagen: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Language: Non-verbal

Duration: 45 min.

Adults only


Whisper Fold Brush is a sensory interdisciplinary performance that through sound and visuals, examines the internet phenomenon ASMR. On YouTube you can find ASMR videos, made specifically to trigger you to relax and fall asleep. Visual artist My Lambertsen and sound artist Sofie Birch, extends and lifts the tactile instruments of these videos, to create an aesthetic performance. Through a sensory-graphic score with wedged, relaxing, whispering and shivering sounds, as well as imagery, the work folds out to the audience, who are wearing wireless headphones, so they can move freely around the room.

Whisper Fold Brush is a collaboration between sound designer Sofie Birch and visual artist My Lambertsen. The performance is co-produced with the performing arts platform Testbed.

  • "To experience art, we often filter what we see or hear through what we know; we look for the artwork to have meaning at a cerebral level, and we place ourselves as subjects thinking of a piece of art. This project gives primacy to senses – a sensing with a piece of art."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

Score illustrations: Peter Følsgaard
Staging: Sofie Birch & SLØR Visual Performance/My Lambertsen
Performers: Sofie Birch & SLØR Visual Performance/My Lambertsen  Composer/musician: Sofie Birch
Costumes: Victoria Ladefoged (Sort Slips Hvidt Slips)
Video/Lighting: SLØR Visual Performance/My Lambertsen
Photo: Cosmin Cirstea

birchis.com
mylambertsen.com