Hide and You Shall Seek

af Linn Haldrup Lorenzen

Hide and You Shall Seek

by Linn Haldrup Lorenzen

24.01.2020 17:0020:00

31.01.2020 15:0017:00

København: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: Åbne Scene

Sprog: Engelsk

Varighed: 45 min.

Voksenforestilling. Tilgængelighed: Publikum er i konstant bevægelse med korte ophold uden siddepladser. Plant niveau. Sammenklappelige stole tilgængelige ved behov.

Hide and You Shall Seek er en performativ leg med den autobiografiske genre. Gennem tilståelser og løgne udfordres ambivalensen og sårbarheden ved at give sig til kende. Værket sitrer et spændende sted imellem at forføre sit publikum og vise ”sandheden” frem. I en labyrint uden vægge, hvor publikum sættes fri til selv at styre retningen, opblødes klassiske opdelinger og positioner.

Linn Haldrup Lorenzen er en tværdisciplinær kunstner, der arbejder i feltet mellem billed- og scenekunst. Hun er uddannet fra Norwegian Theatre Academy og Teater- og performancestudier på Københavns Universitet. Hun er optaget af at forstyrre stereotypiseringer bl.a. ud fra sine erfaringer i et liv med kronisk sygdom, der konstant udfordrer grænserne for det synlige og det usynlige, det sandsynlige og det usandsynlige.

  • "Hide and You Shall Seek er en seriøs leg om at gemme sig og samtidig forsøge at afsløre sig selv. Værket leger med teatrale floskler, såsom bogstavelig talt at tabe ansigt, og vise sit sande ansigt og pirrer samtidig den performative frygt for at blive afmaskeret som en tom form, en kliché, et indstuderet drama."

    – Kunstner-statement

KREDITERING
Værket er af Linn Haldrup Lorenzen
Iscenesætter: Linn Haldrup Lorenzen
Koreograf: Linn Haldrup Lorenzen
Performer: Linn Haldrup Lorenzen
Kostumer: Linn Haldrup Lorenzen
Scenografi: Corentin JPM Leven og Linn Haldrup Lorenzen
Lysdesign: Corentin JPM Leven
Dramaturgiske konsulenter: Juli Apponen, Eleonora Fabiao, Joshua Sofaer og Tone Haldrup Lorenzen
Foto: Corentin JPM Leven og Tone Haldrup Lorenzen

linnhalo.com

24.01.2020 17:0020:00

31.01.2020 15:0017:00

Copenhagen: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: Åbne Scene

Language: English

Duration: 45 min.

Adults only.
 Accessibility: The audience is in constant motion, but with short stops without seating. Even level floor. Folding chairs are available if needed.

Hide and You Shall Seek is a performative play with the autobiographical genre. Through confessions and lies, it challenges the ambivalence and vulnerability of making yourself known. The work shimmers between seducing its audience and showing the “truth”. In a labyrinth without walls, the audience is thereby set free to control the direction themselves, classical divisions and positions are softened.

Linn Haldrup Lorenzen is an interdisciplinary artist who works in the field between visual and performing arts. She graduated from the Norwegian Theatre Academy and Theatre and Performance Studies from the University of Copenhagen. She is dedicated to disturbing stereotypes, based on her experiences from a life of chronic disease that constantly challenges the limits of what is visible or invisible, what is likely or improbable.

  • "Hide and You Shall Seek is a serious game about hiding while trying to reveal yourself. The work plays with theatrical platitudes, such as literally losing face, and showing one’s true face, while tickling the performative fear of being unmasked as an empty shape, a cliché, a studied drama."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is by Linn Haldrup Lorenzen
Staging: Linn Haldrup Lorenzen
Choreographer: Linn Haldrup Lorenzen
Performer: Linn Haldrup Lorenzen
Costumes: Linn Haldrup Lorenzen
Scenography: Corentin JPM Leven and Linn Haldrup Lorenzen
Lighting: Corentin JPM Leven
Dramaturgical consultants: Juli Apponen, Eleonora Fabiao, Joshua Sofaer and Tone Haldrup Lorenzen
Photo: Corentin JPM Leven and Tone Haldrup Lorenzen

linnhalo.com