W.O.M.B. – Worth of My Body

af Julienne Doko

W.O.M.B. – Worth of My Body

by Julienne Doko

26.01.2023 19:30

Aarhus: Bora Bora, Store Scene

Sprog: Nonverbal

Varighed: 60 min.

Voksenforestilling

Det koreografiske værk W.O.M.B. − Worth of My Body af Julienne Doko berører emnerne graviditet, moderskab og kropstransformation i forbindelse med fødsel. Forestillingen er inspireret af et maleri af Michael Kvium, som koreografen så, da hun selv var gravid. Hun identificerede sig med en forkrøblet figur i maleriet. Hvilken forandring ville hendes krop undergå i forbindelse med fødslen? Referencen til maleriet ses i det mørklagte scenerum, hvor tre performere og mødre befinder sig i hver sin lysplet med citroner omkring sig. Julienne Doko er en af de tre dansere, alle med afrikansk baggrund. En percussionist er også med på scenen. Forestillingen tager udgangspunkt i de tre danseres eget liv og bringer forskellige danseudtryk og teknikker med sig: afro-brasiliansk, traditionel ghanesisk og guineansk dans. Rummet ændres undervejs af danserne, når de flytter rundt på citronerne. Værket er udviklet i residencies hos HAUT, Aaben Dans, Teater Zeppelin og Teater Momentum.

Julienne Doko er en fransk danser/performer, danseunderviser og koreograf med rødder i Den Centralafrikanske Republik, der er bosat i Danmark.

Hun har en MA i Anglo-American literature and Civilization – Paris X Nanterre, France, MA in French and francophone literature – Portland State University, Portland, OR, USA og en MA in Translation (French/English/Spanish) – Univ. d’Orléans, FR/Concordia University, Montréal, Canada.

I sin praksis udforsker hun forbindelser mellem forskellige dansestilarter og bruger moderne dans som et rum for hybridisering, et middel til synergi mellem danseteknikker og udtryk. Hendes bevægelser og dramaturgiske linjer er inspireret af hendes hjemlande og hendes rejser. Julienne Doko har optrådt internationalt med en række kompagnier, på festivaler, i tv-shows og i musicals.

Meire Oliveira er uddannet danser/koreograf og dansepædagog fra Escola de Danca/FUNCEB, Brasilien.

Naa Ayeley er danser og koreograf uddannet fra Jant-bi, Le Ecole des Sables, Senegal og Noyam African Dance Institute, Ghana.

Koreograf: Julienne Doko i samarbejde med danserne

Dansere: Naa Ayeley, Meire Oliveira og Julienne Doko

Komponist og livemusiker: Gert Østergaard Pedersen

Kostumedesigner: Charlotte Østergaard

Billedkunstnere: Jules Fischer og Mette Hammer Juhl

Digter: Lesley-Ann Brown

Konsulent, mentor: Marylise Tanvet

Foto: Julie Malmstrøm

Produktion: prfrm – produktion og formidling af scenekunst

Administration: Projektcentret ved Dansehallerne

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Gramex/Copydan og Nordic Culture Point.

linktr.ee/juliennedoko

26.01.2023 19:30

Aarhus: Bora Bora, Large Stage

Language: Non-verbal

Duration: 60 min.

Adult performance

The choreographic work W.O.M.B. – Worth Of My Body by Julienne Doko deals with the themes of pregnancy, motherhood and body transformation in connection with childbirth. The performance was inspired by a painting by Michael Kvium, which the choreographer saw when she was pregnant. She identified with a crippled figure in the painting. What changes would her body undergo in connection with the birth? The reference to the painting can be seen in the darkened stage space, where three performers and mothers are each in a spotlight with lemons placed around them. Julienne Doko is one of the three dancers, all of whom have an African background. A percussionist is also present on the stage. The performance is based on the three dancers’ own lives, and is comprised of various different dance styles and techniques: Afro-Brazilian, traditional Ghanaian and Guinean dance. The space alters as the dancers move the lemons around. The work was developed in residencies at HAUT, Åben Dans, Teater Zeppelin and Teater Momentum.

Julienne Doko is a French dance performer, dance teacher and choreographer with roots in the Central African Republic. She is currently based in Denmark.

She holds an MA in Anglo-American Literature and Civilisation – Paris X, Nanterre, France, an MA in French and Francophone Literature from Portland State University, Portland, OR, USA and an MA in Translation (French/English/Spanish) from the Université d’Orléans, FR/Concordia University, Montréal, Canada.

In her dance practice, Julienne explores connections between different dance styles and uses contemporary dance as a space for hybridisation, a means of creating synergy between dance techniques and expression. Her movements and dramaturgical line take inspiration from her homelands and the journeys she has taken in between. Julienne Doko has performed internationally with a number of companies in festivals, TV shows and musicals.

Meire Oliveira is a trained dancer/choreographer and dance teacher from Escola de Dança/FUNCEB, Brazil.

Naa Ayeley is a dancer and choreographer who trained at Jant-Bi, l’École des Sables, Sénégal, and Noyam African Dance Institute, Ghana.

Choreographer: Julienne Doko in collaboration with the dancers

Dancers: Naa Ayeley, Meire Oliveira and Julienne Doko

Composer and live music: Gert Østergaard Pedersen

Costume design: Charlotte Østergaard

Visual artists: Jules Fischer & Mette Hammer Juhl

Poet: Lesley-Ann Brown

Consultant, mentor: Marylise Tanvet

Photo: Julie Malmstrøm

Production: PRFRM – production and communication of performing arts

Administration: Projektcentret at Dansehallerne

The performance is supported by the Danish Arts Foundation, the Bikuben Foundation, Gramex/Copydan and Nordic Culture Point. 

linktr.ee/juliennedoko