VANITAS

af Jules Fischer

VANITAS

by Jules Fischer

22.01.2020 18:00

København: Flexsalen hos CC (Copenhagen Contemporary)

Sprog: Non-verbal

Varighed: 40 min.

Voksenforestilling

Performancen VANITAS af den lovende Jules Fischer er en håbefuld og smuk dedikation til queer- og transfællesskabet. Med dansere fra vidt forskellige baggrunde og uens kropsudtryk konkretiserer VANITAS ambivalente følelser og en splittelse. Værket vil splintre entydige identitetsopfattelser. VANITAS’ performere vil til uddrag af popsange forsøge at mødes om at heles. Scenariet omfatter scenografiske elementer og udfolder sig i mange rum, hvor publikum frit kan bevæge sig, så det bliver svært ikke at lade sig indfange af det emotionelle værk. Jules Fischer arbejder i krydsfeltet mellem billedkunst og scenekunst med en udforskning af fællesskaber, relationer og identitet. De har senest gennem sin tilknytning til Bikubenfondens atelier udarbejdet en performance.

  • "Jeg har lavet VANITAS i et forsøg på at skabe et ikke-binært narrativ, som kan fortælle vores historier helt. For at kunne tale om det, som nægter entydig definition, er VANITAS blevet en collage af konstant bevægelse imellem billeder, ord og kategorier, hvori det hele eksisterer simultant og i mange lag. Jeg har koreograferet VANITAS af følelser og energier, som performerne selv har givet form. Selvom VANITAS ændrer sig konstant og er evig flygtig og umulig at holde fast, har det været utrolig vigtigt for mig at skabe et værk, som ender et håbefuldt sted – et sted hvor der findes glæde og omsorgsfulde fællesskaber og relationer, som kan rumme os, som vi er."

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Værket er af Jules Fischer
Iscenesætter: Jules Fischer
Idéudvikler: Jules Fischer
Koreografi: Andreas Haglund, Jules Fischer, Julienne Doko, Kai Merke, Paolo de Venecia Gile, Phyllis Akinyi & Sall Lam Toro
Performere: Andreas Haglund, Julienne Doko, Kai Merke og Sall Lam Toro
Kostumer/styling: Linda Lamignan
Scenografi: Jules Fischer
Lysdesign: Jules Fischer
Lyd: Jules Fischer
Teknik: Hannibal Andersen
Video: William Andreas Wivel
Cyanotopi: Jules Fischer
Foto: Hannibal Andersen & William Andreas Wivel

julesfischer.com

22.01.2020 18:00

Copenhagen: Flexsalen hos CC (Copenhagen Contemporary)

Language: Non-verbal

Duration: 40 min.

Adults only


The performance VANITAS, by the promising Jules Fischer, is a hopeful and beautiful dedication to the queer and trans community. With dancers from very different backgrounds and disparate body expressions, VANITAS fleshes out ambivalent feelings and a division. The work will shatter uniform perceptions of identity. To the soundtrack of pop songs, VANITAS’ performers will try to join together in order to heal. The scenario includes scenographic elements and is spread out across many rooms, where the audience can freely move around, making it difficult not to be captured by the emotional piece. Jules Fischer works in the cross-section between visual art and performing arts with an exploration of communities, relationships and identity. Most recently, they have produced a performance through their association with Bikubenfondens studio.

  • "I have created VANITAS in an attempt to craft a non-binary narrative that can tell our stories completely. In order to talk about that which defies a unique definition, VANITAS has become a collage of constant movement between images, words and categories, in which it all exists simultaneously and in many layers. I have choreographed VANITAS out of emotions and energies that the performers themselves have given shape. Although VANITAS is constantly changing and is perpetually ephemeral and impossible to hold on to, it has been incredibly important for me to create a work that ends in a hopeful place – a place where there is joy and caring communities and relationships that can accommodate us as we are."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is by Jules Fischer
Staging: Jules Fischer
Concept: Jules Fischer
Choreographers: Andreas Haglund, Jules Fischer, Julienne Doko, Kai Merke, Paolo de Venecia Gile, Phyllis Akinyi & Sall Lam Toro
Performers: Andreas Haglund, Julienne Doko, Kai Merke & Sall Lam Toro
Costumes/styling: Linda Lamignan
Scenography: Jules Fischer
Lighting: Jules Fischer
Sound: Jules Fischer
Technician: Hannibal Andersen
Video: William Andreas Wivel
Cyanotype: Jules Fischer
Photos: Hannibal Andersen & William Andreas Wivel

julesfischer.com