Bag Hegnet

af Helle Fuglsang

Bag Hegnet (Behind the Fence)

by Helle Fuglsang

23.01.2020 15:00-19:00

31.01.2020 14:0017:00

København: Sydpolen på Magneten (Teaterøen)

Aarhus: Lille Sal (Bora Bora)

Varighed: 22 min.

Voksenforestilling for alle. Forestillingen er gratis i København.

Bag Hegnet af Wilma Version/Helle Fuglsang er en treskærms-videoinstallation, hvor udrejsecentret Sjælsmarks børn er hovedkarakterer. Børnene bruger deres fantasi og humor i bevægelser og mimen, som også kan blive et politisk værktøj. Værket har fokus på børnenes forcer og egen gestikulation, fremfor deres traumer. Bag Hegnet viser også dagligdagens Sjælsmarks lange gange. Wilma Version/Helle Fuglsang er instruktør, performer og mimer, der er uddannet fra École Internationale de Mimodrame Marcel Marceau de Paris. Videoinstallationen Bag Hegnet er en del af performanceprojektet Gennem muren, skabt i samarbejde med børnene på Sjælsmark.

  • "Jeg ønsker med filmen at fokusere på børnenes kreativitet, styrke og personlige udtryk, så børnene for en stund selv kan sætte dagsordenen i en udfordrende hverdag på Sjælsmark. Visionen med filmen er, med et performativt greb, at synliggøre og perspektivere et sort kapitel i danmarkshistorien og dermed være med til at sætte et anderledes fokus i den politiske debat."

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Værket er af Wilma Version/Helle Fuglsang
Idé og koncept: Helle Fuglsang
Iscenesætter: Helle Fuglsang
Koreograf: Helle Fuglsang i samarbejde med børnene
Performere: Athena, Armita, Bardia, Baran, Dino, Thovan, Ali, Masha, Mirva, Navid, Taufik, Acmed, Van Damme Azizi samt alle Muse-børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.
Komponist: Peter Kyed
Kamera: Helle Fuglsang, Morten Vest
Redigering: Helle Fuglsang
Colorgrading: Mathias Vejerslev
Projektkoordinator på Sjælsmark: Shakira Kasigwa
Foto: Screenshots fra filmen

wilmaversion.dk  

23.01.2020 15:00-19:00

31.01.2020 14:0017:00

Copenhagen: Sydpolen på Magneten (Teaterøen)

Aarhus: Lille Sal (Bora Bora)

Duration: 22 min.

Adult performance for everyone. Free admission in Copenhagen.

Bag Hegnet of Wilma Version/Helle Fuglsang is a three-screen video installation, where the children of deportation centre Sjælsmark are the main characters. The children express their imagination and humour through movements and miming, which can also become political tools. The work focuses on the children’s strengths and their own gesticulations rather than their traumas. Bag Hegnet also shows everyday life at Sjælsmark with its long corridors.
Wilma Version/Helle Fuglsang is a director, performer and mime, graduated from the École Internationale de Mimodrame Marcel Marceau de Paris. The video installation Bag Hegnet is part of the performance project Gennem Muren (Through the Wall), created together with the children at the deportation centre Sjælsmark.

  • "With this film, I want to focus on the children's creativity, strength and personal expression, so that for a while the children themselves will get to set the agenda in a challenging everyday life at Sjælsmark. The vision behind the film is to – through a performative method – highlight and put a black chapter in Danish history into perspective, thus creating a different angle in the political debate."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is by Wilma Version/Helle Fuglsang
Concept: Helle Fuglsang
Staging: Helle Fuglsang
Choreographer: Helle Fuglsang in collaboration with the children
Performers: Athena, Armita, Bardia, Baran, Dino, Thovan, Ali, Masha, Mirva, Navid, Taufik, Acmed, Van Damme Azizi samt alle Muse-børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.
Composer: Peter Kyed
Camera: Helle Fuglsang, Morten Vest
Editing: Helle Fuglsang
Colorgrading: Mathias Vejerslev
Project Coordinator at Sjælsmark: Shakira Kasigwa
Photo: Screenshots from the video

wilmaversion.dk