Cirkelfærd

af Entropia + Freya Sif Hestnes

Cirkelfærd (Circular Journey)

by Entropia + Freya Sif Hestnes

16.03.2019 19:30

Varighed: 45 min.

Cirkelfærd er en krydsning af performance, analoge visuelle udtryk og ritualistisk musik, hvor lyd, lys og skygge skaber sanselige illusioner, som en film udført og opført i øjeblikket. Gennem live-projektion af hverdagsobjekter på et lysbord, drømmer vi vågne abstraktioner over landskaber og naturfænomener, hvor det søgende menneske vandrer gennem tid og rum. Vi føres ind i urskovens fugt, marsklandets øde vidder og junglens febervildelse. På flugt eller på jagt. Med baggrund i musik og scenekunst mødes Entropia og Freya Sif Hestnes for første gang i samarbejdet om Cirkelfærd inspireret af animationsfilm, click-and-point-spil, strækbar komposition, folklore og ritualer.

  • "Med gennemlysning og projektion af objekter og teksturer bevæger vi os mellem abstrakte og konkrete visuelle udtryk akkompagneret af kontemporære kompositioner med strækbare elementer af improvisation til impulsiv reaktion i øjeblikket. Tilsammen dannes en elastisk støbeform, hvor fortællingens rastløse meningssøgen formes og konsolideres. I dukke- og skyggespilstraditionens lange skygger bevæger vi os i en ny kontekst mellem animations- og stop-motion-film, click-and-point-spil og live visuals og åbner døren ind til magiens uendelige verden – den barnlige frie fantasi i et voksent publikum."

    – Entropia + Freya Sif Hestnes

Idé og koncept: Entropia + Freya Sif Hestnes
Manuskript: Mathias Winther Kjeldsen
Instruktion: Johan Sarauw
Komposition: Lars Bech Pilgaard
Performance: Freya Sif Hestnes og Katrine Karlsen
Orkester: Anders Bach, Rasmus Kjær og Lars Bech Pilgaard
Producent: Entropia
I/S 
Entropia er Mathias Winther Kjeldsen og Lars Bech Pilgaard
Foto: Freya Sif Hestnes
Med støtte fra: Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Dansk Komponist Forening og DJBFA.
En særlig tak til Hvidovre Musikskole.
Fotos: Freya Sif Hestnes
Website

16.03.2019 19:30

Duration: 45 min.

Cirkelfærd is a crossover of performance, analogue visual expressions and ritualistic music where sound, light and shadow create sensory illusions, like a film captured and performed in the moment. Through live-projection of everyday objects on a light table, we dream wakened abstractions across landscapes and natural phenomena, where the seeking human wanders through time and space. We are led into the moisture of the primordial forest, the vast plains of the marsh lands and the jungle’s feverish wilderness. On the run or hunting. With a background in music and performing arts, Entropia and Freya Sif Hestnes meet for the first time in the cooperation of Cirkelfærd, inspired by animated films, click-and-point-games, stretchable composition, folklore and rituals.

  • "By lighting through and projection objects and textures, we move between the abstract and concrete visual expressions accompanied by contemporary compositions with stretchable elements of improvisation to impulsive reaction in the moment. Together it combines an elastic mold, where the story’s restless search for meaning is formed and consolidated. We move in the long shadows of puppet and shadow play’s tradition, in a new context between animation and stop-motion film, click-and-point-games and live visuals and open the door into the endless world of magic – the childish free fantasy in a grown-up audience."

    – Entropia + Freya Sif Hestnes

Idea and concept: Entropia + Freya Sif Hestnes
Manuscript: Mathias Winther Kjeldsen
Director: Johan Sarauw
Composition: Lars Bech Pilgaard
Performance: Freya Sif Hestnes og Katrine Karlsen
Orchestra: Anders Bach, Rasmus Kjær og Lars Bech Pilgaard
Produced by: Entropia
I/S 
Entropia is Mathias Winther Kjeldsen and Lars Bech Pilgaard
Photo: Freya Sif Hestnes
With support from: The Danish Arts Foundation, The Augustinus Foundation, The A.P. Møller Foundation, The Danish Composers’ Society and DJBFA.
A special thanks to Hvidovre Music School.
Photos: Freya Sif Hestnes
Website