Touch

af Emilie Gregersen

Touch

by Emilie Gregersen

22.01.2020 20:00

31.01.2020 16:00

København: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: Teater Katapult

Sprog: Non-verbal

Varighed: 40 min.

Voksenforestilling

Touch er en både inderlig og maskinel koreografisk solo om berøring i såvel den fysiske som den digitale verden. Touch zoomer ind på opfattelsen af berøring i en fordrejet og videbegærlig leg mellem nærhed og afstand, realitet og fiktion samt menneske og maskine. Emilie Gregersen performer selv figuren, som befinder sig et sted mellem det organiske og det syntetiske. Figuren bevæger sig snart flydende og snart hakkende rundt og afsøger rummet med små berøringer med håndfladerne i dette sci-fi-drama om, hvordan vi interagerer med verden.

Emilie Gregersen er uddannet danser og koreograf fra Den Danske Scenekunstskole og har siden skabt flere egne værker og samarbejdet med bl.a. performancekunstnerne Jules Fischer og Anna Moderato samt recoil performance group. Hun er desuden medstifter af et nyt dansekooperativ i Valby.

  • "Touch er et koreografisk værk, der navigerer gennem berøring og dens sanselige forvrængninger. I en sitren mellem det dybtfølte og det syntetiske opstår en absurditet og et ironisk drama, hvor menneskelige opfattelser af berøring bliver forvrænget i et metallisk og tech-sensuelt univers. Touch er første værk i min performance serie, der stiller skarpt på perceptioner af berøring ud fra et fænomenologisk og koreografisk perspektiv. I forestillingen arbejder jeg i spændet mellem praksisbaseret koreografi og hyper-performance."

    – Emilie Gregersen

KREDITERING

Værket er af Emilie Gregersen
Iscenesætter: Emilie Gregersen
Koreograf: Emilie Gregersen
Performere: Emilie Gregersen
Komponist/musikere: Karis Zidore
Kostumer: Emilie Gregersen i samarbejde med Lærke Valum
Lysdesign: Elke Laleman
Dramaturgi og koreografisk konsultation: Naya Moll
Foto: Jan Vesala

emiliegregersen.com

22.01.2020 20:00

31.01.2020 16:00

Copenhagen: Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: Teater Katapult

Language: Non-verbal

Duration: 40 min.

Adults only

Touch is a fervent and machine-like choreographic solo about touch in both the physical and digital world. Touch zooms in on the perception of touch in a distorted and knowledge-seeking playful shifting between proximity and distance, reality and fiction, man and machine. Emilie Gregersen performs the character, who finds herself somewhere between the organic and synthetic. The figure moves floatingly and joltingly around, searching the room through small touches of her hands in this sci-fi drama about how we interact with the world.

Emilie Gregersen is a trained dancer and choreographer from the Danish School of Performing Arts and has since created several works of her own and collaborated with, among others, performance artists Jules Fischer and Anna Moderato, as well as recoil performance group. She is also the co-founder of a new dance cooperative in Valby.

  • "Touch is a choreographic work that navigates through touch and its sensual distortions. In a tingling between the heartfelt and the synthetic, an absurdity and an ironic drama emerges in which human perceptions of touch are distorted in a metallic and tech-sensual universe. Touch is the first work in my performance series that focuses on perceptions of touch from a phenomenological and choreographic perspective. In the show I work in the cross-section between practice-based choreography and hyper performance."

    – Emilie Gregersen

CREDIT LIST

The work is by Emilie Gregersen
Staging: Emilie Gregersen
Choreographer: Emilie Gregersen
Performers: Emilie Gregersen
Composer/musicians: Karis Zidore
Costumes: Emilie Gregersen in collaboration with Lærke Valum
Lighting: Elke Laleman
Dramaturgy and choreographic consultation: Naya Moll
Photo: Jan Vesala

emiliegregersen.com