Every Body Electric

af Doris Uhlich

Every Body Electric

by Doris Uhlich

28.01.2023 19:30

Aarhus: Bora Bora, Store Scene

Sprog: Nonverbal

Varighed: 60 min.

Voksenforestilling

I værket Every Body Electric arbejder den verdenskendte østrigske koreograf og performer Doris Uhlich med en egen scenekunstnerisk arkæologisk metode, hvor hver performer skal ”grave” dybt i sig selv og opnå kontakt med en energi, som kroppen rummer og producerer. Den energi og transformation kan videregives på scenen. De tre medvirkende performere har alle fysiske handikaps og bruger forskellige hjælpemidler. Kørestol og krykker bliver en forlængelse af deres egen krop på scenen. Performerne bevæger sig til elektroniske beats, rockmusik eller stilhed. Kroppene, kørestolen og krykkerne danser. Hver persons individuelle bevægelsesmønster kommer indefra og fortæller en historie om det enkelte individs erindringer og erfaringer. Værket søger at destabilisere normative ideer og forestillinger om kropslig formåen, energi og kraft. Værket bliver et opgør med ableistiske strukturer. 

Doris Uhlich er født i 1977 i Østrig og er uddannet i Contemporary Dance Education fra Vienna’s Music and Arts University, Østrig. Har siden 2006 stået for egne projekter. Hun er en førende koreograf i Europa, turnerer internationalt og har vundet flere priser. Det er første gang, at Doris Uhlich præsenterer en forestilling i Danmark.

Koreografi: Doris Uhlich
Dramaturgi: Elisabeth Schack

Performere: Adil Embaby, Thomas Richter og Vera Rosner-Nógel

Lys, rum: Gerald Pappenberger

DJ: Boris Kopeinig

Kostume: Zarah Brandl

Feedback: Yoshie Maruoka, Theresa Rauter

Production: Margot Wehinger

International Distribution: Something Great 

Tak til alle de optrædendes assistenter.

Co-produceret af Tanzquartier Wien, Schauspiel Leipzig og insert Tanz und Performance GmbH.

Støttet af Cultural Department of the City of Vienna, Austria.

Trailer:  Link

www.dorisuhlich.at

28.01.2023 19:30

Aarhus: Bora Bora, Large Stage

Language: Non-verbal

Duration: 60 min.

Adult performance

In the work Every Body Electric, the world-renowned Austrian choreographer and performer Doris Uhlich works with her own archaeological approach to the performing arts, in which each performer has to “dig” deep inside themselves and get in touch with the energy that the body contains and produces. This energy and transformation can then be transmitted on stage. The three performers all have physical disabilities and use various physical aids. A wheelchair and crutches become an extension of their own bodies on stage. The performers move to electronic beats, rock music or silence. The bodies, the wheelchair and the crutches dance. Each person’s individual movement pattern comes from within and tells a story about each individual’s memories and experiences. The work seeks to destabilise normative ideas and notions about physical capacity, energy and power, and represents a challenge to ableist structures. 

Doris Uhlich was born in 1977 in Austria and is a graduate of Contemporary Dance Education at the University of Music and Performing Arts, Vienna, Austria. Since 2006, she has been producing her own projects. She is a leading choreographer in Europe, tours internationally and has won several awards. It is the first time Doris Uhlich presents one of her works in Denmark.

Choreography: Doris Uhlich

Dramaturgy: Elisabeth Schack

Performers: Adil Embaby, Thomas Richter and Vera Rosner-Nógel

Lighting, space: Gerald Pappenberger

DJ: Boris Kopeinig

Costumes: Zarah Brandl

Feedback: Yoshie Maruoka, Theresa Rauter

Production: Margot Wehinger

International distribution: Something Great 

Thanks to all the performers’ assistants.

Co-produced by Tanzquartier Wien, Schauspiel Leipzig and Tanz und Performance GmbH.

Supported by the Cultural Department of the City of Vienna, Austria.

Trailer:  Link

www.dorisuhlich.at