Homo Økonomikus

af Departementet

Homo Økonomikus

by Departementet

21.01.2020 09:0012:0015:0018:0021:00

30.01.2020 09:0012:0015:0018:0021:00

København: ved Metroen foran Magasin/Danske Bank

Aarhus: Hovedindgangen til Danske Banks nye hovedsæde

Sprog: Dansk

Varighed: 30 min.

Voksenforestilling

Forestillingen spiller fem gange dagligt. Det specifikke mødested oplyses på telefonnummer 61 48 38 36, efter du har booket din billet.

Homo Økonomikus er en udforskning af det moderne menneske og dets økonomi i en krisetid. I Homo Økonomikus møder vi den hvide, privilegerede mand CHRISTIAN midt i livet. Han er fuld af gode intentioner, men føler ikke, at han kan slå til i et samfund, hvor magthaverne kun søger vækst. Derfor gør han, i området omkring Danske Banks hovedsæde, op med sit indre økonomiske menneske. Homo Økonomikus pendulerer mellem mikro- og makrokosmos. Kunstnergruppen Departementet, ledet af Christian A. Rossil, producerer politisk scenekunst om det enkelte menneske, der er fanget i systemet. Departementet vil med Homo Økonomikus via en personlig økonomisk fortælling reflektere over menneskehedens fremtid sammen med publikum.

  • "Jeg ser Homo Økonomikus som et kunstnerisk og personligt udtryk for et opgør med et finansielt system, der er løbet løbsk. Jeg udstiller mine fejl, dobbeltmoral, dårlige økonomi og generelle misfornøjethed over, at jeg selv er med til at legitimere og acceptere systemet og banken. Men nu skal det være slut. Homo Økonomikus tager skeen i den anden hånd og tager opgøret med Danmarks største bank."

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Værket er af Departementet
Iscenesætter: Departementet
Idéudvikler: Kristian Husted og Christian Rossil
Performer: Christian Rossil
Dramaturgisk konsulent: Kristian Husted
Dramatiker: Departementet
Konsulent: Henriette Rosenbeck
Foto: Jacob Stage

departementet.one/

21.01.2020 09:0012:0015:0018:0021:00

30.01.2020 09:0012:0015:0018:0021:00

Copenhagen: by the Metro in front of Magasin/Danske Bank

Aarhus: The main entrance to Danske Bank's new headquarters

Language: Danish

Duration: 30 min.

Adults only


The performance takes place 5 times a day. The precise location will be provided by calling + 45 61 48 38 36 after booking your ticket.

Homo Økonomikus is an exploration of the modern individual and its economy in a time of crisis. In Homo Økonomikus we meet the white, privileged man CHRISTIAN in the middle of his life. He is full of good intentions, but feels that he cannot succeed in a society where those in power only seek growth. Therefore, with Danske Bank’s headquarters as scenography, he confronts his inner economic person. Homo Økonomikus shifts between micro- and macrocosm. The artist group The Department, led by Christian A. Rossil, produces political performance pieces about individuals that are trapped by the system. With Homo Økonomikus, The Department reflects on the future of humanity together with the audience through a personal economic narrative.

  • "I see Homo Økonomikus as an artistic and personal expression of a showdown with a financial system that has run out of time. I expose my own faults, hypocrisy, bad finances and general dissatisfaction by the fact that I myself am part of legitimising and accepting the system and the bank. But now it has to be over. Homo Økonomikus offers a new perspective and stages a showdown against the largest bank in Denmark."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is by The Department
Staging: The Department
Concept: Kristian Husted og Christian Rossil
Performer: Christian Rossil
Dramaturgical consultant: Kristian Husted
Dramaturge: The Department
Consultant: Henriette Rosenbeck
Photos: Jacob Stage

departementet.one/