Skipet vol. 06 — Hofteatret

af De Utvalgte (NO)

Skipet vol. 06 — Hofteatret

by De Utvalgte (NO)

12.03.2019 20:00

13.03.2019 20:00

Varighed: 90 min.

Med rødder i naturen leder det stedsspecifikke værk Skipet vol. 06 — Hofteatret os på en rejse gennem fragmenter af virkeligheden. Rejsen giver håb om overlevelse og mulige fremtider i et mytologisk møde med vores samtid. Med hybris som udgangspunkt skabes en fortælling i skæringspunktet mellem teknologi, natur og kulturelle aftryk. Skipet vol. 06 — Hofteatret har rejst til forskellige lokationer i Frankrig, Norge, Grønland og Holland og samlede derfra sin inspiration, som vækker genklang i denne sjette udgave. Denne udgave opføres på Hofteatret i København, og værket lader sig inspirere af historien om Kong Christian den 7., hans livslæge Johann Struensee og dronning Caroline Mathilde , som i sin tid udspillede sig på samme sted. De Utvalgte er en fri gruppe fra Norge, der er slået igennem internationalt. De arbejder ligestillet med performance, visuel kunst og lyd. De medvirker i årets panel på festivalens seminar om, hvordan vi understøtter den uafhængige scenekunst.

  • "Der er ingen tvivl om, at den kongelige krone har stor betydning for os som gruppe i det frie felt. Specielt når vi går ind på nye markeder. I Kina og Afrika er det f.eks. en stor fordel at have kongekronen i ryggen, og det afføder høj anerkendelse og respekt."

    – Kari Holtan, iscenesætter i teatergruppen De Utvalgte

Video/lys/teknik: Boya Bøckman
Iscenesætter/musiker: Kari Holtan
Skuespiller: Torbjørn Davidsen
Skuespiller: Harald Kolaas
Skuespiller/musiker: Juliana Venter
Skuespiller: Pelle Ask
Skuespiller: Ram Hari Dhakal
Musiker: Eirik Raude
Musiker: Bjarne Larsen
Lyd-design: Jon Platou Selvig
Lys-designer: Felipe Osorio-Guzmán
Dramaturg: Anne Holtan
Konsulent: Marius Kolbenstvedt
Statister: Masoume Mirzaie, Kofi Møller, Li Ning og Silas Simphiwe Waldorff Bonde
Producent: Morten Kippe
Co-producent: Det Frie Felts Festival, Dansehallerne
Arrangør: Det Frie Felts Festival
Støttet af: Norsk Kulturråd, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Performing Arts Hub Norway og Det Norske Utenriksdepartement
Fotos: Boya Bøckman
Tak til Kunsthøgskolen i Oslo
Tak til historiker Asser Amdisen.
Website

12.03.2019 20:00

13.03.2019 20:00

Duration: 90 min.

With roots in nature, the site-specific work Skipet vol. 06 — Hofteatret leads us on a journey through fragments of reality. The journey gives us hope of survival and possible futures in a mythological meeting with our present time. With hubris as a starting point, a story is created in the intersection between technology, nature and cultural imprints. Skipet vol. 06 — Hofteatret has journeyed on various locations in France, Norway, Greenland and Holland, and gathered there its inspiration that resonates in this sixth edition. This edition is performed at the Court Theatre in Copenhagen and the work draws inspiration from the story of King Christian the 7th, his personal physician Johann Struensee and Queen of Denmark Caroline Matilda, which unfolded at the exact same place many years ago. De Utvalgte is an independent group from Norway, who has gained success internationally. They work equally with performance, visual arts and sound, and will be a part of this year’s panel at the festival’s seminar about how to support the independent field of performing arts.

  • "There is no doubt that the royal crown has a great influence on us as a group in the independent field of performing arts. Especially when entering new markets. For example, in China and Africa, having the support of the crown is a great advantage, and it breeds recognition and respect."

    – Kari Holtan, scenographer in the theatre group De Utvalgte.

Video/tech: Boya Bøckman
Lighting: Boya Bøckman
Staging/Musician: Kari Holtan
Actor: Torbjørn Davidsen
Actor: Harald Kolaas
Actress/Musician: Juliana Venter
Actor: Pelle Ask
Actor: Ram Hari Dhakal
Musician: Eirik Raude
Musician: Bjarne Larsen
Sound design: Jon Platou Selvig
Lighting design: Felipe Osorio-Guzmán
Dramaturg: Anne Holtan
Consultant: Marius Kolbenstvedt
Extras: Masoume Mirzaie, Kofi Møller, Li Ning, Silas Simphiwe Waldorff Bonde and others
Producer: Morten Kippe
Co-producer: Selected Works, Dansehallerne
Organizer: Selected Works
Supported by: Arts Council Norway, Danish Arts Foundation, Performing Arts Hub Norway and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Photos: Boya Bøckman
Thank you to Kunsthøgskolen in Oslo
Thank you to historian Asser Amdisen.
Website