MY CUNTRY

af CuntsCollective

MY CUNTRY

by CuntsCollective

15.03.2019 20:30

Varighed: 90 min.

MY CUNTRY afsøger urban ensomhed og queer-identitet i en rejse tilbage til det, de kaldte hjem. I et fællesskab af rodløshed og frygt for det, de er rejst fra, genbesøger og sammenfiltrer de deres forliste rodnet i en æstetisk verden. I en overflod af performative udtryk, som klassisk dans, butoh, fysisk teater og haute couture, udfordrer de deres hjemlige hierarkier og normer, vender dem på vrangen og spørger, om det, de er vokset op i, kan kaldes hjem. CuntsCollective er et punk/queer feministisk kunstkollektiv bestående af et internationalt LGBTQ+ cast fra Danmark, Norge, Frankrig, England og Brasilien, som arbejder i et multidisciplinært felt med identitet, fremmedgørelse, seksualitet og køn.

  • "Tvunget, flygtet, smidt ud, smidt væk? Enhver tid er sand, men sandheden er aldrig den samme. MY CUNTRY er en hybrid mellem fiktion og virkelighed, et portræt af et hjemligt fængsel, en følelse af fremmedgørelse, et lydløst skrig."

  • "Jeg har været hjemløs, rodløs og udadsøgende, men i jagten på at (gen)finde (et) hjem, rejste jeg tilbage til det sted, jeg flygtede fra, for at finde ud af, om det igen kan kaldes hjem, og det blev til fødslen af My Cuntry. Jeg søger stadig… et hjem."

    – Tone H. Lorenzen, instruktør af My Cuntry.

Iscenesætter: Tone Haldrup Lorenzen
Koreograf: Siri Maj Knutsen
Performere: Paige Rezmorah, Daniel Paiva De Miranda, Karoline Clasen Holland og Anders Tougaard
Komponist/musikere: Diego Garcia, Alexis Daumerie, Estudio Sobradinho
Kostumer: Harald Lunde Helgesen
Scenografi: Harald Lunde Helgesen
Lysdesign: Daniel Paiva De Miranda
Fotos: Paige Rezmorah, Johanne Teglgaard Olsen
Facebook
Instagram

15.03.2019 20:30

Duration: 90 min.

MY CUNTRY delves into urban loneliness and queer identity in a journey back to what they called “home”. In a community of rootlessness and fear for what they’ve left behind, they revisit and entangle their lost net of roots in an aesthetic world. In an abundance of performative expressions, such as classical dance, butoh, physical theatre and haute couture, they challenge their home hierarchies and norms, turn them inside out and ask; if where they grew up can be called home. CuntsCollective is a punk/queer feminist art collective made up of an international LGBTQ+ cast from Denmark, Norway, France, England and Brazil that works in a multidisciplinary field about identity, alienation, sexuality and gender.

  • "Forced, escaped, evicted, discarded? Any time is true, but the truth is never the same. MY CUNTRY is a hybrid between fiction and reality, a portrait of a homely prison, a feeling of alienation, a silent scream."

  • "I’ve been homeless, rootless and seeking out, but in the hunt to (re)find (a) home, I travelled back to the place I escaped from, to find out if it once again can be called home and that became the birth of MY CUNTRY. I’m still seeking... a home."

    – Tone H. Lorenzen, director of MY CUNTRY

Staging: Tone Haldrup Lorenzen
Choreographer: Siri Maj Knutsen
Performers: Paige Rezmorah, Daniel Paiva De Miranda, Karoline Clasen Holland and Anders Tougaard
Composer/musicians: Diego Garcia, Alexis Daumerie, Estudio Sobradinho
Costumes: Harald Lunde Helgesen
Scenography: Harald Lunde Helgesen
Lighting: Daniel Paiva De Miranda
Photos: Paige Rezmorah, Johanne Teglgaard Olsen
Facebook
Instagram