Amor Kærlighed Liebe Love

af CuntsCollective

Amor Kærlighed Liebe Love

by CuntsCollective

01.11.2022 20:00

København: Husets Teater

Sprog: Engelsk

Varighed: 70 min.

Voksenforestilling

Amor Kærlighed Liebe Love af CuntsCollective er en dekonstrueret rom-com og technomusical, der udfolder en række kritiske perspektiver på heteronormativitet og one-size-fits-all-mentaliteten i fht. seksualitet, kærlighed og livsforløb. Vi følger to karakterer, Baby Pink og Baby Blue i deres fælles projekt: Kærlighed – gerne så autentisk og euforisk som muligt. De er begge viklet ind i cellofan, mens de betragter en romantisk solnedgang. De udtrykker et oprigtigt ønske om at elske hinanden for evigt, men taler forbi hinanden i størstedelen af værket. Baby Pink og Baby Blue befinder sig midt i det, der for dem ligner en drøm, der er ved at gå i opfyldelse, men som for udenforstående snarere fremstår som et mareridt. På den måde skildrer forestillingen på humoristisk vis nogle paradokser inden for parforhold og andre slags kærlighedsrelationer.
Elektronisk musiker zack christ spiller et originalt soundtrack live, der er lavet til forestillingen, og sætter stemningen gennem hele værket med popsange, R&B, noise og techno. Fortællingen om Baby Pink og Baby Blue understøttes af forskellige former for visuelt materiale, der genereres live af multimediekunstner Imre Mark Petkov og lys-og videokunstner Naia Burucoa.
Forestillingen er kollektivt skabt under kunstnerisk ledelse af iscenesætter Karoline Clasen Holland.

CuntsCollective er et internationalt performancekollektiv, der arbejder både i Danmark, Kina, Tyskland og Brasilien og har eksisteret siden 2018. Det blev stiftet af Tone Haldrup Lorenzen, Siri Maj Knutsen og Daniel Paiva de Miranda.

Tone Haldrup Lorenzen har en MFA i physical theatre fra Dell’Arte International School of Physical Theatre, Blue Lake, CA, USA.

Daniel Paiva de Miranda er MA-studerende i Arts Practice and Visual Culture på MPECV – Museum Reina Sofia Madrid, Spanien.

Karoline Clasen Holland har en BA i acting fra Norwegian Theatre Academy, NTA.

Iscenesættelse, kunstnerisk ledelse: Karoline Clasen Holland

Performere: Tone Haldrup Lorenzen og Daniel Paiva de Miranda

Lyddesign og musik: zack christ (Jakob Einar la Cour)

Koreografi: Siri Maj Knutsen

3D-animation: Imre Mark Petkov

Videokunst og lysdesign: Naia Burucoa

Pressefotos: Naia Burucoa

 

Forestillingen havde oprindelig premiere på Bora Bora i Aarhus 26. januar 2022. Den er co-produceret af Bora Bora og støttet af Statens Kunstfond, Dansk Skuespillerforbund og Aarhus Filmværksted.

Trailer: Link

www.cuntscollective.com

01.11.2022 20:00

Copenhagen: Husets Teater

Language: English

Duration: 70 min.

Adult performance

Amor Kærlighed Liebe Love by CuntsCollective is a deconstructed rom-com and techno-musical that presents a series of critical perspectives on heteronormativity and the one-size-fits-all mentality in relation to sexuality, love and life. We follow two characters, Baby Pink and Baby Blue, in their joint project: love – as authentic and euphoric as possible. They are both wrapped in cellophane, watching a romantic sunset. They express a sincere desire to love each other forever, but talk past each other for most of the work. Baby Pink and Baby Blue are living what to them looks like a dream come true, but to outsiders seems more like a nightmare. In this way, the performance humorously depicts some paradoxes that exist in couples and other kinds of love relationships.
Electronic musician zack christ plays an original live soundtrack especially created for the show, setting the mood throughout the work with pop songs, R&B, noise and techno. The story of Baby Pink and Baby Blue is supported by various forms of visual material, generated live by multimedia artist Imre Mark Petkov and light and video artist Naia Burucoa.
The performance has been collectively created under the artistic leadership of director Karoline Clasen Holland.

CuntsCollective is an international performance collective, working in Denmark, China, Germany and Brazil. It has existed since 2018, and was founded by Tone Haldrup Lorenzen, Siri Maj Knutsen and Daniel Paiva de Miranda.

Tone Haldrup Lorenzen holds an MFA in Physical Theatre from the Dell´Arte International School of Physical Theatre, Blue Lake, CA, USA

Daniel Paiva de Miranda is an MA student in Arts Practice and Visual Culture at MPECV – Museum Reina Sofia Madrid, Spain.

Karoline Clasen Holland holds a BA in Acting from the Norwegian Theatre Academy, NTA.

Director, artistic direction: Karoline Clasen Holland

Performers: Tone Haldrup Lorenzen and Daniel Paiva de Miranda

Sounddesign og musician: zack christ (Jakob Einar la Cour)

Koreography: Siri Maj Knutsen

3D-animation: Imre Mark Petkov

Videoart and lightdesign: Naia Burucoa

Pressphotos: Naia Burucoa

 

The performance originally premiered at Bora Bora in Aarhus on 26 January 2022. It is co-produced by Bora Bora, and is supported by the Danish Arts Foundation, the Danish Actors’ Association and Aarhus Film Workshop.

Trailer: Link

www.cuntscollective.com