Mit Bord er Dit Bord

af CoreAct

Mit Bord er Dit Bord (My Table is Your Table)

by CoreAct

14.03.2019 18:3020:0021:30

Varighed: 45 min.

Performanceinstallationen Mit Bord er Dit bord dækker nydeligt op og byder velkommen til et tilsyneladende ganske almindeligt kaffeselskab. Tekoppers klirren og duften af kaffe sætter scenen for et hyggeligt arrangement med klassiske festlege og taler. Men hvad rummer de velkendte selskabsritualer af potentialer, hvis blot vi åbner for andre spørgsmål end de gængse? Mit Bord er Dit Bord stiller identitet, tilhørsforhold og nationalisme på bordet. Hvordan er din verden? Hvem er din verden? Tag din verden med, og lad os dele den. Værket er interaktivt, og middagsgæsternes stemmer bliver hørt, når de tager del i det traditionelle selskabs genkendelige uforudsigelighed. CoreAct er en performanceduo bestående af Helene Kvint og Anika Barkan, som skaber værker gennem en æstetisk og kunstnerisk bearbejdning af dokumentarisk materiale.

  • "Vi udfordrer samtalen i det offentlige rum. I CoreAct arbejder vi via mobile scenografier med et begreb, vi kalder positive forstyrrelser, hvor vi via genkendelige rammer udfordrer mennesker i det offentlige rum til at mødes og blive hørt på en ny måde."

    – CoreAct

Idé, iscenesættelse: CoreAct
Performere: Anika Barkan og Helene Kvint.
Fotos: Gezá Ribberström Pályi, Andreas Bergmann Steen
Website

14.03.2019 18:3020:0021:30

Duration: 45 min.

The performance installation Mit Bord er dit Bord is beautifully decorated and bids welcome to a seemingly ordinary coffee-party. The clink of teacups and the smell of coffee sets the stage for a cosy event with classic party games and speeches. But what does the well-known festive rituals contain of potential, if only we open up for questions other than the usual ones? Mit Bord er dit Bord puts identity, affiliation and nationalism on the table. How is your world? Who is your world? Bring your world and let’s share it. The work is interactive and the voices of the dinner guests are heard when they take part in the traditional party’s recognisable unpredictability. CoreAct is a performance-duo consisting of Helene Kvint and Anika Barkan, who creates pieces through an aesthetic and artistic processing of documentary material.

  • "We challenge the conversation in the public space. In CoreAct, we work via mobile scenography with a term we call positive disturbances, where we, via recognisable framework, challenge humans in the public space to meet and be heard in a new way."

    – CoreAct

Idea, staging: CoreAct
Performers: Anika Barkan and Helene Kvint
Photos: Gezá Ribberström Pályi, Andreas Bergmann Steen
Website