Digging a Glittery Grave

af Beck Heiberg & Charlie Laban Trier

Digging a Glittery Grave

by Beck Heiberg & Charlie Laban Trier

02.11.2022 15:00

03.11.2022 15:00

København: Den Frie, Minus 2

Sprog: Nonverbal

Varighed: 180 min.

Voksenforestilling

Digging a Glittery Grave er en 3-timer åben performance-installation, hvor publikum inviteres ind som medskabere af den. Performerne Beck Heiberg og Charlie Laban Trier udfører sorgritualer ved løbende at (gen)opbygge scenen med materialer og genstande, der er konnoteret med en æstetik af nuttethed. Med denne æstetik udgør performancen kunstnernes bud på en non-konformitet i fht. en ciskønnet forståelse af sorg, og insisterer skamløst på at eksistere med og at udfolde sine egne queer verdener og koder. Performancen beskæftiger sig med emner som repræsentation, synlighed og erindringer af transkønnede liv. Uden ord, men gennem handling og lydlandskaber, indgår de optrædende en unik kontrakt med deres publikum i det affektive sorgarbejde – og frembringer de glemte, ikke-levede, misforståede realiteter i transliv. Men vækker også den modstandskraft, glæde og skønhed der er i at leve som trans.
Publikum opfordres til at se, optage og sende live fra installationen ved hjælp af et specialdesignet ansigtsfilter på
Instagram @diggingaglitterygrave og på hjemmesiden diggingaglitterygrave.com.

Beck Heiberg (he/him) er koreograf og performer og har en BA i teater- og performance-studier fra Københavns Universitet.
www.beckheiberg.com

Charlie Laban Trier (he/him) er koreograf og performer. Han har en BA i koreografi fra The SNDO − School for New Dance Development i Amsterdam, Holland. 

Idé, koncept og performere: Beck Heiberg og Charlie Laban Trier

Lysdesign: Beck Heiberg og Charlie Laban Trier

Stagedesign: Beck Heiberg og Charlie Laban Trier

Grafisk og webdesign samt oprettelse af Instagram-ansigtsfilter: Alix Smed Dawids

Foto: Søren Meisner

Trailer: Link

Værket er en co-produktion med Warehouse 9, hvor det havde premiere på IPAF ’22 i marts 2022.

Støttet af Dansk Skuespillerforbund, Statens Kunstfond, SNDO, Theater Frascati (Come Together Festival) og Feral Festival.

Instagram: @diggingaglitterygrave, @beckheiberg, @charlie_laban & @alix.smed

www.diggingaglitterygrave.com

02.11.2022 15:00

03.11.2022 15:00

Copenhagen: Den Frie, Minus 2

Language: Non-verbal

Duration: 180 min.

Adult performance

Digging a Glittery Grave is a three-hour open performance installation, in which the audience is invited to take part as co-creators. The performers Beck Heiberg and Charlie Laban Trier perform mourning rituals by continuously (re)constructing the stage with materials and objects connoting an aesthetic of cuteness. With this aesthetic, the performance constitutes the artists’ proposed non-conformity in relation to a cis-gendered understanding of grief, shamelessly insisting on existing with and unfolding its own queer worlds and codes. The performance deals with issues of representation, visibility and memories of transgender lives. Without words, but through action and soundscapes, the performers enter into a unique contract with their audience in the affective work of mourning. They thereby present the forgotten, unlived and misunderstood realities of trans life –­ but also evoke the resilience, joy and beauty of living as trans.
The public is invited to watch, record and broadcast live from the installation using a specially designed face filter on Instagram@diggingaglitterygrave, and on the website diggingaglitterygrave.com. 

Beck Heiberg (he/him) is a choreographer and performer who holds a BA in Theatre and Performance Studies from the University of Copenhagen.
www.beckheiberg.com

Charlie Laban Trier (he/him) is a choreographer and performer. He holds a BA in choreography from SNDO – the School for New Dance Development in Amsterdam, Netherlands.

Idea, concept and performers: Beck Heiberg and Charlie Laban Trier

Lighting design: Beck Heiberg and Charlie Laban Trier

Stage design: Beck Heiberg and Charlie Laban Trier

Graphic and web design, and creation of Instagram face filter: Alix Smed Dawids

Photo: Søren Meisner

Trailer: Link

The work is a co-production with Warehouse 9 and premiered as part of IPAF 2022 in March ´22. 

Supported by The Danish Actors Association, the Danish Arts Foundation, SNDO, Theater Frascati (Come Together Festival) and Feral Festival. 

Instagram: @diggingaglitterygrave, @beckheiberg, @charlie_laban & @alix.smed

www.diggingaglitterygrave.com