echoes

af Ar Utke Ács

echoes

by Ar Utke Ács

27.01.2023 17:00

28.01.2023 17:00

Aarhus: Godsbanen, Kedlen

Sprog: Dansk

Varighed: 120 min.

Voksenforestilling

Echoes af Ar Utke Ács og det kunstneriske hold er en koreografisk totalinstallation, der både er scenografi for danserne og en selvstændig audiovisuel installation. Deltagerne inviteres til en sansemættet og farverig oplevelse, hvor lyd, lys og de performative elementer spiller sammen. Publikum kan frit følge danserne, der optræder i hele installationen. Danserne udforsker følelser og stemninger i tidsbaserede tableauer. Værket spørger: Hvordan agerer følelser i koreografi, og hvordan koreograferes vi af følelser? − deraf titlen echoes. Ar Utke Ács arbejder med kollektive processer, hvor vante hierarkier udfordres. Kunstneren omfavner diversitet i formater samt i spørgsmålet om repræsentation og tilgængelighed på scenen.

Ar Utke Ács har en BA i dance performance fra DOCH, Stockholm University of The Arts, Sverige.

Tove Dreiman har en MA i storytelling/visuel kommunikation, Konstfack, Sverige og en BA i grafisk design og visuel kommunikation, Beckmans College of Design, Sverige.

Soho Rezanejad har en BA i elektronisk komposition, Rytmisk Musikkonservatorium.

Am Ertl har en BA i Dance Performance, DOCH, Stockholm University of The Arts, Sverige.

Escarleth Pozo har en MA i Dance Performance, London Contemporary Dance School, England.

Louisa Yaa Aisin har en mangeårig karriere inden for performance og er uddannet Body SDS-terapeut.

Suvi Kemppainen har en BA i Contemporary Dance, Choreography and Context, HZT Berlin, Tyskland.

Koncept og koreografi: Ar Utke Ács

Komponist: Soho Rezanejad

Scenografi, kostumedesign og installation: Tove Dreiman

Dansere: Am Ertl, Escarleth Pozo, Louisa Yaa Aisin og Suvi Kemppainen

Lysdesign: Christoffer Lloyd

Skulpturelle sko: Puer Parasitus (Sofie Winther Foged)

Kostume- og scenografiassistent: Karin Tokunaga

Kunstnerisk rådgivning ift. proces og udvikling: Louisa Yaa Aisin

Kunstnerisk proces i dialog med: Karina Sarkissova, Rachel Tess, Florence Augendre og Anna Grip

Music mastering: Per Buhl Ács

Pressefotos: V. Vidø i samarbejde med Tove Dreiman

Dokumentationsfoto: Märta Thisner

 

Forestillingen er lavet i et residency på höjden studios, Milvus Artistic Research Center, MDT og Dansehallerne. 

Den havde premiere på MDT i Stockholm, Sverige og har senest været vist i regi af Dansehallerne i januar 2022.

Støttet af Statens Kunstfond, Swedish Arts Council, Nordic Culture Fund, Nordic Culture Point og Bikubenfonden.

Trailer: Link

insisterspace.se/klara-utke-acs/

27.01.2023 17:00

28.01.2023 17:00

Aarhus: Godsbanen, Kedlen

Language: Danish

Duration: 120 min.

Adult performance

Echoes’ by Ar Utke Ács and the artistic team is a choreographic total installation that is both a set design for the dancers and an independent audio-visual installation. Participants are invited to take part in a sensory and colourful experience in which sound, light and the performative elements interact. The audience is free to follow the dancers as they perform throughout in the installation. Dancers explore emotions and moods in time-based tableaux. The work asks: How do emotions act in choreography, and how are we ourselves choreographed by emotions? – hence the title ‘echoes’. Ar Utke Ács works with collective processes, in which familiar hierarchies are challenged. The artist embraces diversity in formats as well as  in the question of representation and accessibility on stage.

Ar Utke Ács holds a BA in Dance Performance from DOCH, Stockholm University of the Arts, Sweden.

Tove Dreiman holds an MA in Storytelling/Visual Communication from Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Sweden, and a BA in Graphic Design and Visual Communication from Beckmans College of Design, Sweden.

Soho Rezanejad holds a BA in Electronic Composition from the Rhythmic Music Conservatory. 

Am Erti holds a BA in Dance Performance from DOCH, Stockholm University of the Arts, Sweden.

Escarleth Pozo holds an MA in Dance Performance from the London Contemporary Dance School, UK.

Louisa Yaa Aisin has a long career in performance and is a trained Body SDS therapist.

Suvi Kemppainen holds a BA in Contemporary Dance, Choreography and Context from HZT Berlin, Germany. 

Concept and choreography: Ar Utke Ács

Composer: Soho Rezanejad

Scenography, costume design and installation: Tove Dreiman

Dancers: Am Ertl, Escarleth Pozo, Louisa Yaa Aisin and Suvi Kemppainen

Lighting design: Christoffer Lloy

Sculptural shoes: Puer Parasitus (Sofie Winther Foged)

Costumes and set design assistant: Karin Tokunaga

Artistic advice on process and development: Louisa Yaa Aisin

Artistic process in dialogue with: Karina Sarkissova, Rachel Tess, Florence Augendre and Anna Grip

Music mastering: Per Buhl Ács

Pressphotos: V. Vidø in collaboration with Tove Dreiman

Documentation photos: Märta Thisner

 

The performance was created during a residency at Höjden Studios, Milvus Artistic Research Center, MDT and Dansehallerne. 

It premiered at MDT in Stockholm, Sweden and has previously been presented at Dansehallerne in January 2022. 

Supported by The Danish Arts Foundation, the Swedish Arts Council, the Nordic Culture Fund, Nordic Culture Point and the Bikuben Foundation.

Trailer: Link

insisterspace.se/klara-utke-acs/