The Laughing Game

af Antoinette Helbing

The Laughing Game

by Antoinette Helbing

23.01.2020 21:15

24.01.2020 19:00

København: Panorama salen på Magneten (Teaterøen)

Sprog: Non-verbal


Varighed: 30 min.

Voksenforestilling for alle

The Laughing Game er en fejring og koreografisk undersøgelse af latteren. Den yderst minimalistiske forestilling sker i tæt relation til sit publikum på Teaterøen og bevæger sig et sted mellem dans, koncert og installation. The Laughing Game kaster lys over et hav af følelser, som latteren kan være udtryk for. Latterens bevægelser bølger i en kvinde, så det bliver tvetydigt, om hun alene føler åbenhed, vellyst og sensualitet, eller om hun måske også bæres af bølger af ubehag og smerte. Forestillingens rum bliver således både absurd, komisk og eksistentielt alvorlig, og latteren bliver noget fremmed. The Laughing Game foreslår nye perspektiver på latteren. Antoinette Helbing er tysk danser og koregraf baseret i København. Hun er i sin koreografiske praksis interesseret i fysisk at afkode sociale former og kommunikation. Hun har desuden arbejdet med film samt med Aaben Dans Production i Roskilde.

  • "I The Laughing Game inviterer jeg publikum med på scenen, så vi sammen kan zoome ind på latterens detaljer – en dagligdags handling, som vi ofte gør uden at reflektere videre over det. I en tæt relation med publikum udfolder jeg latterens absurde og ganske dramatiske kropslighed, hvilket sjovt nok er tæt forbundet med smerte og gråd. Ved kun at ændre latterens lyde og bevægelser eller overdrive dem, tillader jeg publikum at se latter med nye og nysgerrige øjne. Frakoblingen af latter fra humoren giver et bredere syn på denne magtfulde, kantede, høje og ekstremt multifunktionelle sociale adfærd."

    – Kunstner-statement

KREDITERING

Værket er af Antoinette Helbing
Iscenesætter: Antoinette Helbing
Koreograf: Antoinette Helbing
Performere: Antoinette Helbing
Komponist/musikere: Niels Bjerg
Kostumer: Inbal Lieblich
Lys: Carina Persson Backmann
Teknik: Elke Laleman
Foto: Jan Vesala

antoinettehelbing.com

facebook.com/antoinettehelbingperformance/

23.01.2020 21:15

24.01.2020 19:00

Copenhagen: Panorama salen på Magneten (Teaterøen)

Language: Non-verbal


Duration: 30 min.

Adult performance for everyone


The Laughing Game is a celebration and choreographic study of laughter. The highly minimalist performance takes place in close relation to its audience on Teaterøen and moves somewhere in the cross-section between dance, concert and installation. The Laughing Game sheds light on a sea of emotions that laughter represents. The movements of laughter ripple through a woman, so that it becomes unclear whether she only feels openness, joy and sensuality or if waves of discomfort and pain also carry her. Thus, the performance’s space becomes both absurd, comical and existentially serious, and the laughter becomes somewhat alien. The Laughing Game suggests new perspectives on laughter. Antoinette Helbing is a German dancer and choreographer based in Copenhagen. In her choreographic practice, she is interested in physically decoding social forms and communication. She has also worked with films as well as with Aaben Dans Production in Roskilde.

  • "In The Laughing Game I invite the audience on stage to collectively zoom into the specifics of laughter – an everyday action that we often do without reflecting upon it. In close relation to the audience I unfold laughter's absurd and quite dramatic physicality – which is, funny enough, closely related to pain and crying. By modifying laughter's sounds and movements only slightly or exaggerating them, I allow the audience to look at laughter with new and curious eyes. Disconnecting laughter from humour, which offers a broader view on this powerful, edgy, loud and extremely multifunctional social behaviour."

    – Artist-statement

CREDIT LIST

The work is by Antoinette Helbing
Staging: Antoinette Helbing
Choreographer: Antoinette Helbing
Performers: Antoinette Helbing
Composer/musicians: Niels Bjerg
Costumes: Inbal Lieblich
Lighting: Carina Persson Backmann
Technician: Elke Laleman
Photo: Jan Vesala

antoinettehelbing.com

facebook.com/antoinettehelbingperformance/