The Mirror Project

af Antoinette Helbing

The Mirror Project

by Antoinette Helbing

27.01.2023 19:30

Aarhus: Åbne Scene

Sprog: Nonverbal

Varighed: 60 min.

Voksenforestilling

The Mirror Project er et nyt koreografisk værk i krydsfeltet mellem performance og installation, som har premiere på Det Frie Felts Festival. To dansere, finske Taneli Törmä og danske Cecilie Schyth Kjær, performer over for nogle store spejle, hvis position og vinkling ændres både vertikalt og horisontalt undervejs. Publikum kan, alt afhængig af hvor de sidder i salen, følge et fascinerende spil mellem spejle og performere: Er fokus på performerne som subjekter og deres bevægelser, eller er det snarere på bevægelserne som objekt i spejlbilledet? Eller veksler blikket konstant mellem de to udtryk? Værket er oprindeligt udviklet i flere forløb på Aaben Dans i Roskilde og Udviklingsplatformen for Scenekunst i København samt Åbne Scene og Bora Bora i Aarhus.

Antoinette Helbing er koreograf og danser. Hun står bag en række forestillinger i eget navn. Hun er uddannet fra ArtEZ Dansacademie i Arnhem (Holland).

Taneli Törmä er koreograf, danser og kunstnerisk leder af gruppen Location X. Han er uddannet fra Finnish National Ballet School.

Cecilie Schyth Kjær er danser. Hun er uddannet fra ArtEZ University of the Arts, Arnhem (Holland) og Det Kongelige Teater Balletskolen, Odense.

Koncept: Antoinette Helbing

Koreografi: Antoinette Helbing i samarbejde med de medvirkende

Dansere: Cecilie Schyth Kjær og Taneli Törmä

Scenografi og styling: Kasper Svenstrup Hansen

Dramaturgi: Ida Elisabeth Larsen

Lysdesign: Carina Backman

Lyd: Mads Emil Nielsen

Foto: Jan Vesala 

Værket er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, William Demant Fonden, Næstved Kommune, Aarhus Kulturudviklingspulje, Bora Bora Residency Center, Åbne Scene Godsbanen, Aaben Dans Roskilde og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

www.antoinettehelbing.com

27.01.2023 19:30

Aarhus: Åbne Scene

Language: Non-verbal

Duration: 60 min.

Adult performance

The Mirror Project is a new choreographic work in the cross-field between performance and installation, which will receive its premiere at Selected Works. Two dancers, Finnish Taneli Törma and Danish Cecilie Schyth Kjær, perform in front of some large mirrors, the position and angle of which change both vertically and horizontally along the way. Depending on where they sit in the hall, the audience can follow a fascinating interplay between mirrors and performers: Is the focus on the performers as subjects and their movements, or is it rather on the movements as objects reflected in the mirror? Or does the gaze constantly alternate between the two expressions? The work was originally developed in several programmes at Åben Dans in Roskilde and the Development Platform for the Performing Arts in Copenhagen, as well as at Aabne Scene and Bora Bora in Aarhus.

Antoinette Helbing is a choreographer and dancer who has created a number of performances under her own name. She is a graduate of ArtEZ Dansacademie, Arnhem (Netherlands).

Taneli Törmä is a choreographer, dancer and artistic director of the group Location X. He is a graduate of the Finnish National Ballet School.

Cecilie Schyth Kjær is a dancer and a graduate of Artez University of the Arts, Arnhem, (Netherlands) and the Royal Theatre Ballet School, Odense.

Concept: Antoinette Helbing

Choreography: Antoinette Helbing in collaboration with the performers

Dancers: Cecilie Schyth Kjær and Taneli Törmä

Set design: Kasper Svenstrup Hansen

Dramaturgy: Ida Elisabeth Larsen

Lighting design: Carina Backman

Sound: Mads Emil Nielsen

Photo: Jan Vesala 

The work is supported by The Danish Arts Foundation, The Augustinus Foundation, The Wilhelm Hansen Foundation, The William Demant Foundation, Næstved Municipality, Aarhus Municipality’s Cultural Development Pool, Bora Bora Residency Centre Aarhus, Åbne Scene Godsbanen Aarhus, Aaben Dans Roskilde and The Development Platform for the Performing Arts.

www.antoinettehelbing.com