ÆRA

af Alexandra Moltke Johansen, Marie Holm Østerskov & Pelle Staack

ÆRA

by Alexandra Moltke Johansen, Marie Holm Østerskov & Pelle Staack

21.01.2020 16:00-22:00

22.01.2020 16:00-22:00

29.01.2020 17:00-22:00

31.01.2020 11:00-18:00

København: 21.01 & 22.01 – Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: 29.01 & 31.01 – Kedlen, Godsbanen

Sprog: Dansk

Varighed: 20 min.

Performance-installation for voksne

ÆRA er en tværdisciplinær videoinstallation om den antropocæne tidsalder. På to skærme møder vi kvinderne kaldet Dag og Nat, som hver især går en dystopisk fremtid i møde. Den ene går i en ørken i de solklare dagstimer, mens den anden går dynamisk ind i den mørke nat. Mon de møder hinanden? Monologen til Nat-karakteren er skrevet med udgangspunkt i en præstindes 20.000 år gamle bøn. Vi præsenteres også for vor tids hverdagsobjekter – fremtidens fossiler.
Værket er ikke moralsk, men forsøger at reflektere over, hvad der overleveres til efterkommere. Scenograf og billedkunstner Pelle Staack har tidligere skabt setdesign til diverse scenekunstprojekter såvel som DR-studier, mens dramatiker Alexandra Moltke Johansen senest har skrevet libretto til operaen Myte om Mørke og modtaget Statens Kunstfonds arbejdslegat. Instruktør og performer Marie Holm Østerskov har arbejdet med flere forestillinger med kønstemaer, f.eks. Kønnet – en rejsehåndbog og Kønsløse DK.

  • "Den klimakatastrofe, der allerede påvirker millioner af mennesker, vil ændre vores hverdag, relationer og samfund for altid. Når vi betragter vores absurde og vidunderlige verden, som om den allerede var fortid, vil vi måske værdsætte små ting i langt højere grad. Og måske vil vi rejse os og kæmpe mod et system, der driver en utilgivelig rovdrift på vores kroppe og vores uerstattelige jord."

    – Alexandra Moltke Johansen

KREDITERING
Værket er af Pelle Staack, Marie Holm Østerskov og Alexandra Moltke Johansen
Instruktør: Marie Holm Østerskov
Idéudvikler: Marie Holm Østerskov, Pelle Staack
Skuespillere: Betina Nydal, Mette Kjeldgaard
Komponist/musiker: Kirstine Fogh Vindelev
Kostumer: Pelle Staack
Scenografi: Pelle Staack
Video og editor: Thomas Hyttel
Dramatiker: Alexandra Moltke Johansen
Foto: Thomas Hyttel, Pelle Staack

21.01.2020 16:00-22:00

22.01.2020 16:00-22:00

29.01.2020 17:00-22:00

31.01.2020 11:00-18:00

Copenhagen: 21.01 & 22.01 – Teatersalen på Kasernen (Teaterøen)

Aarhus: 29.01 & 31.01 – Kedlen, Godsbanen

Language: Danish

Duration: 20 min.

Performance installation for adults

ÆRA is an interdisciplinary video installation about the Anthropocene age. On two screens we meet the women called Day and Night, each of whom faces a dystopian future. One walks in a desert during the sun-filled daytime hours, while the other walks dynamically into the dark night. Will they ever meet? The monologue to the Night character is written based on a priestess’s 20,000-year-old prayer. We are also introduced to the everyday objects of our time – the fossils of the future.
The work is not moral but tries to reflect on what is handed over to descendants. Set designer and visual artist Pelle Staack has previously created set designs for various performing arts projects as well as sets for the Danish Broadcasting Cooperation. Playwright Alexandra Moltke Johansen has most recently written a libretto for the opera Myth about Darkness and received the Danish Art Foundation’s work grant. Director and performer Marie Holm Østerskov has worked on several performances with gender themes such as Gender – a Travel Handbook and Genderless DK.

  • "The climate disaster that is already affecting millions of people will change our everyday lives, relationships and societies forever. When we consider our absurd and wonderful world as if it were already in the past, we may appreciate small things to a much greater extent. And maybe we will stand up and fight against a system that cultivates an unforgivable exploitation of our bodies and our irreplaceable planet."

    – Alexandra Moltke Johansen

CREDIT LIST
The work is by Pelle Staack, Marie Holm Østerskov og Alexandra Moltke Johansen Director: Marie Holm Østerskov
Concept: Marie Holm Østerskov, Pelle Staack
Performers: Betina Nydal, Mette Kjeldgaard
Composer/musician: Kirstine Fogh Vindelev
Costumes: Pelle Staack
Scenography: Pelle Staack
Video and editor: Thomas Hyttel
Dramaturge: Alexandra Moltke Johansen
Photo: Thomas Hyttel, Pelle Staack