TOTAL INTERNATIONAL (LOKAL) #2

af Andreas Liebmann & Boaz Barkan

TOTAL INTERNATIONAL (LOKAL) #2

by Andreas Liebmann & Boaz Barkan

05.11.2022 16:00

28.01.2023 15:00

København: Husets Teater, Røde Sal

Aarhus: Åbne Scene

Sprog: Engelsk

Varighed: 70 min.

Voksenforestilling

I værket TOTAL INTERNATIONAL (LOKAL) #2 inviterer den schweiziske scenekunstner Andreas Liebmann og performer Boaz Barkan publikum ind i et hjemligt rum med cello, skateboard, gamle LP-plader og en rejsegrammofon. De to performere stiller spørgsmål til, hvordan de som internationale kunstnere kan gøre op med den kolonialistiske forestilling om at indtage hele verden via flyrejser og digital kommunikation. Men rejser er også lig med fantasi. Publikum inviteres derfor til at skrive et brev i hånden. Hvilken adgang til andre, der befinder sig et andet sted i verden, åbner dette ikke op for? Værket gør aktuelle spørgsmål midt i en klimakrise nærværende på en poetisk og uhøjtidelig måde.
De to performere spørger bl.a.: Hvordan kan du kommunikere med folk i hele verden ved hjælp af indbildningskraft? Og hvordan kan du opleve et fjernt sted uden faktisk at være der? Her kommer kunsten i spil til at pege på og udfolde alternativer. 

Boaz Barkan har en BA i dans og psykologi fra Cal-Arts and Empire State College, USA, underviser i dans og Feldenkrais, og er kunstnerisk leder af nolands-performance et al.

Andreas Liebmann er uddannet på Theaterhochschule i Zürich, Schweiz (nu ZHDK). Han er underviser i instruktion og iscenesættelse på Den Danske Scenekunstskole og kunstnerisk leder af Tårnby Park Studio.

taarnbyparkstudio.dk

Af og med: Boaz Barkan og Andreas Liebmann

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Wilhelm Hansen Fonden, Kanton Zürich, Ernst Göhner Stiftung og Nordisk Kulturfond “Global Start-up”.

Forestillingen har i marts 2022 været præsenteret på Får302, og en tidligere version af forestillingen har simultant været vist på Tanzhaus Zürich og Får302.

05.11.2022 16:00

28.01.2023 15:00

Copenhagen: Husets Teater, Red Room

Aarhus: Åbne Scene

Language: English

Duration: 70 min.

Adult performance

In the work TOTAL INTERNATIONAL (LOKAL) #2 the Swiss performing artist Andreas Liebmann and the performer Boaz Barkan invite the audience into a domestic space containing a cello, a skateboard, old LP records and a portable gramophone. The two performers pose the question of how, as international artists, they can challenge the colonialist notion of conquering the world via air travel and digital communication. But travel is also about the imagination. The audience is therefore invited to write a letter by hand. What access to others somewhere else in the world does this open? The work presents current issues in the midst of a climate crisis in a poetic and unpretentious way. The two performers ask, amongst other things: How can you communicate with people around the world with the help of the imagination? And how can you experience a distant place without actually being there? This is where art comes into play in indicating and expressing alternatives. 

Boaz Barkan holds a BA in Dance and Psychology from Cal-Arts and Empire State College, USA, teaches dance and Feldenkrais and he is the artistic director of nolands-performance et al.

Andreas Liebmann is educated at the Theaterhochschule Zürich Switzerland (Now ZHDK) and teaches direction at the Danish National School of Performing Arts. He is also the artistic director of the Tårnby Park Studio.

taarnbyparkstudio.dk

By and with: Boaz Barkan and Andreas Liebmann

The performance is supported by the Danish Arts Foundation, the Wilhelm Hansen Foundation, Kanton Zürich, Ernst Göhner Stiftung and the Nordic Culture Fund “Global Start-up”. 

The performance has previously been presented at Får302 in March 2022, and an earlier version of it has been shown simultaneously at Tanzhaus Zürich and Får302.