I am Mephisto

af Annika KompArt

I am Mephisto

by Annika KompArt

05.11.2022 19:00

København: AFUK Scene

Sprog: Engelsk

Varighed: 30 min.

Voksenforestilling

I am Mephisto er en koreografi-baseret mixmedia soloperformance, hvor en kvindelig danser kombinerer huslige opgaver som havearbejde og tøjvask med store spørgsmål omkring kunstnerens rolle og funktion i samfundet. Hvad skal der til for at være en vellidt kunstner? Hvordan opnår man succes og berømmelse? Annika KompArt deler humoristisk ud af sin personlige historie, men italesætter samtidig det paradoksale i, at det kan føles som et krav at være personlig og selvudleverende for at blive accepteret som kunster i scenekunstbranchen. Forestillingen refererer til forfatteren Klaus Manns Mephisto fra 1936 og berører spørgsmålet om, hvilken pris kunstneren vil betale for sin berømmelse.

I am Mephisto er oprindeligt en afgangsforestilling fra MA-programmet i koreografi på Den Danske Scenekunstskole.

Annika KompArt er koreograf og danser. Hun har en MfA i performing arts fra Den Danske Scenekunstskole, København.

Koreografi og danser: Annika KompArt

Scenografi og lys: Jari Matsi

Musik: Thea Soti

Dramaturgi: Nathalie Baudy og Sigurjón Sigurjónson

Foto: Jan Vesala

Video: Jari Matsi og Tim Panduro

Mentorer: Falk Richter, Thusnelda Mercy og Siggi Oli Pálmason

Trailer: Link

annikakompart.weebly.com

05.11.2022 19:00

Copenhagen: AFUK Scene

Language: English

Duration: 30 min.

Adult performance

I am Mephisto is a choreography-based mixed media solo performance in which a female dancer combines domestic tasks such as gardening and laundry with serious questions about the role and function of the artist in society. What does it take to be a popular artist? How do you achieve success and fame? Annika KompArt shares her personal story in a humorous manner, but at the same time addresses the paradox that it can feel like a requirement to be personal and self-exposing in order to be accepted as an artist in the performing arts industry. The performance makes reference to Klaus Mann’s “Mephisto” from 1936, and deals with the question of the price the artist must pay for fame.

I am Mephisto was originally a graduation performance from the MFA programme in Choreography at the Danish National School of Performing Arts.

Annika KompArt is a choreographer and dancer. She holds an MFA in Performing Arts from the Danish National School of Performing Arts, Copenhagen. 

Choreography and dancer: Annika KompArt

Set design and lighting: Jari Matsi

Music: Thea Soti

Dramaturgy: Nathalie Baudy and Sigurjón Sigurjónson

Photo: Jan Vesala

Video: Jari Matsi and Tim Panduro

Mentors: Falk Richter, Thusnelda Mercy and Siggi Oli Palmason

Trailer: Link 

annikakompart.weebly.com